Baarmoederhalskanker

Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is voor vrouwen van 30 t/m 60 jaar. Wij nodigen u uit op basis van uw geboortejaar. U ontvangt uw uitnodigingsbrief rond uw verjaardag. Op de uitnodigingsbrief zitten twee barcodestickers. De stickers zijn nodig voor het onderzoek bij de huisartsenpraktijk. Doet u mee, maak dan een afspraak voor een uitstrijkje bij uw huisarts of doktersassistent en neem de brief mee naar de afspraak.

In onderstaand schema ziet u welke geboortejaren wij de komende jaren uitnodigen.

Uitnodigingsjaar Geboortejaren
2018 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1958
2019 1989 1984 1979 1974 1969 1964 1959
2020 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960
2021 1991 1986 1981 1976 1971 1966 1961
2022 1992 1987 1982 1977* 1972 1967* 1962

*Wijziging uitnodigingsschema
In het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, dat vanaf 2017 is ingevoerd, is het uitnodigingsschema iets aangepast. Vrouwen van 40 en 50 jaar, bij wie geen HPV is gevonden, ontvangen na tien jaar een volgende uitnodiging. De kans dat er binnen 10 jaar baarmoederhalskanker ontstaat is heel klein. Zo klein dat een uitstrijkje over 10 jaar voldoende bescherming geeft.

Is er wel HPV gevonden maar zijn er geen afwijkende cellen, dan wordt de vrouw vijf jaar later opnieuw uitgenodigd. Dit geldt ook voor vrouwen van 60 jaar waar HPV gevonden wordt. Zij krijgen op hun 65ste jaar nogmaals een uitnodiging.

Meer informatie: thuisarts.nl/uitstrijkje-baarmoederhals