POH-GGZ

De praktijkondersteuner-GGZ

Uw huisarts werkt samen met een praktijkondersteuner-GGZ (afgekort: “POH-GGZ”)


Marieke Beimers

In mijn functie als praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) kan er op mij een beroep worden gedaan wanneer u in uw leven vastloopt door moeilijke omstandigheden en/of geestelijke gezondheidsproblemen. Ik ben toegepast psycholoog en heb hiervoor met tinnituspatiënten en kinderen gewerkt. Daarnaast geniet ik van muziek, sporten en samenzijn met familie en vrienden.
Wat mij in mijn werk inspireert, is om er voor u op zo’n manier te mogen zijn dat u zo nodig weer hoop en vertrouwen krijgt in uzelf en uw toekomst (of die van uw naasten). Gezamenlijk met u zoek ik naar nieuwe wegen die het leven voor u weer leefbaarder en waardevoller kunnen maken. Soms zijn een aantal gezamenlijke afspraken voldoende om u op weg te helpen. Soms kunnen we er samen toe besluiten dat een doorverwijzing passender is. Net als de gesprekken bij uw huisarts zijn de gesprekken met mij strikt vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat ze binnen de muren van de praktijk blijven. Op die manier kan ik in samenspraak met de huisarts u van de best passende hulpverlening voorzien waar het gaat om geestelijke gezondheidszorg.

Praktische informatie

 U wilt een gesprek: Indien u graag een gesprek met mij zou willen hebben dan kunt u contact opnemen met de praktijk en kort uw vraag aan de assistentes voorleggen. Zij maken dan een inschatting of ik mogelijk iets voor u zou kunnen betekenen of dat uw vraag beter past bij de expertises van mijn collega’s. Uiteraard kan u altijd eerst uw klacht aan de huisarts (of andere collega’s) voorleggen als u zich daar prettiger bij voelt.

 Wat u bij mij kan verwachten: In de beginfase (één of meerdere gesprekken) staat vooral kennismaking en het onderzoeken van uw vraag of klacht centraal. U zult merken dat ik dan vooral veel vragen zal stellen en u aan het woord laat. Vervolgens bepalen we gezamenlijk wat verder nodig is. Soms kunnen gesprekken met mij voldoende zijn, soms is doorverwijzing passender. Zoals u kunt begrijpen, verschilt dit sterk per vraag en klacht.

U blijkt verhinderd te zijn om naar onze afspraak te komen: Omdat de vragen en klachten die bij mij terecht komen behoorlijk complex kunnen zijn, wil ik hier graag de tijd voor nemen. Daarom duren de gesprekken bij mij over het algemeen wat langer dan de consulten bij de huisarts, vaak zo’n 30 tot 40 minuten. Dit is nodig om vanaf het begin een zo’n goed mogelijk beeld te kunnen krijgen van uw klacht en/of vraag. Dit betekent echter ook dat ik daadwerkelijk reken op uw komst en genoodzaakt ben de afspraak in rekening te brengen mocht u onverhoeds niet op onze afspraak verschijnen. Uiteraard kunt u altijd kosteloos uw afspraken afmelden bij onze assistentes.