Huisarts

Voor een consult wordt doorgaans per persoon 10 minuten gepland. Om goed in te kunnen schatten hoeveel tijd we in moeten plannen, vragen wij u naar de reden van uw komst. Zo kunnen we ook de urgentie inschatten waarop u gezien moet worden.

De assistente werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Ook voor haar geldt de geheimhoudingsplicht. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u dit doorgeven aan de assistente.


A.R. Pezeshki Nia
Huisarts

Fotograaf-Zwolle-Bdefotograaf-huisartsenpraktijk-website-001