Het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het kan voorkomen, dat u door ziekte, een blessure of een ongeval terechtkomt bij een onbekende arts, een andere apotheek of een huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener snel uw belangrijkste medische gegevens kan inzien, zodat hij of zij een goed beeld van uw medische situatie heeft en de juiste zorg kan bieden. Zorgverleners willen daarom graag elektronisch uw medische gegevens kunnen opvragen; ook ’s avonds of in het weekend. Daarvoor wordt een speciaal en beveiligd netwerk gebruikt (de zorginfrastructuur).
Voor het delen van de medische gegevens met andere zorgverleners is toestemming nodig van de patiënt. Patiënten kunnen mondeling of schriftelijk toestemming geven aan hun huisarts en/of apotheek. Ook kunnen zij zich online aanmelden via www.ikgeeftoestemming.nl. Meer informatie hierover vindt u op de website van de VZVZ.

Download hier uw Toestemmingsformulier